Weltkinderfest với „terre des hommes“

Liên đoàn Hướng đạo Hoa lư Hamburg sẽ cộng tác với „terre des hommes“ và „kinderkinder“ để tổ chức „Weltkinderfest 2023“ tại Hamburg.

  • Ngày giờ: chủ nhật 17.09.2023, từ 11 đến 18g
  • Địa điểm: Große Wallanlagen, Bei Planten Un Blomen, Holstenwall 30, 20355 Hamburg
  • Gian hàng: xếp giấy Origami và làm thủ công, Stand Nr. 36 theo bản đồ dưới đây.

Xin mời các Phụ Huynh và các em tham gia „Weltkinderfest 2023“ và đến thăm gian hàng của Hướng đạo.

Chương trình Weltkinderfest và chi tiết về các trò chơi, văn nghệ cho các em:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert